17 June 2009

Arrivera', arrivera', tutto arrivera'*

Тя я чакаше всеки ден, всеки час. Търсеше я по пътя към магазина, на работния семинар, във фитнеса, в киното, в клубовете. Съчиняваше сценарии. Холивудски приказки за онази голяма, незабравима, разтърсваща любов, която е отредена за всеки и очаква всеки зад ъгъла. Онзи ъгъл, който не е отбелязан в нито един туристически гид или бюлетин за културни забележителности.

“Спокойно, ще я откриеш! Ще те застигне в момента, в който най-малко я очакваш”. Тя не разбираше – как неочаквано ще я застигне нещо, по което копнее толкова силно. Как знаят, че ще е способна отново усети. Сама не можеше да си спомни какво беше това да обича. Да се чувства щастлива само поради факта, че го има. От сутрин до вечер. Без условности, без кавги, без изисквания, без очаквания.

Любовта не я застигна изненадващо, не я удари като гръм от ясно небе, не се прояви като вихър от пеперуди. Не и този път. Не и като в холивудски сценарий. Любовта се промъкна – тихо и потайно. Плъзна се бавно и безшумно от него, премина цялото разстояние до нея, бавно я причака и се вмъкна в нея като невидимо дихание. Тя дори не я усети. Просто се засмя.

Разбра, когато започна да боли при мисълта, че него го няма. Знаеше със сигурност, когато вечер той лягаше до нея и я държеше плътно в прегръдките си. Дишането им се превръщаше в дишане на един. Или по точно една – тя, която спеше спокойно при мисълта, че той е до нея – дори само в сънищата и мечтите й. За момента. Другото щеше да дойде в бъдеще. Така става във филмите, в приказките, в песните, в историите на другите. Те й бяха гарантирали, бяха й обещали.

Но бяха пропуснали момента с болката. С недоволството от онази голяма, незабравима, разтърсваща, несподелена любов. Никой не я беше предупредил, че любовта за нея няма да означава нищо за него. Принцът винаги обича принцесата. Винаги се събират въпреки всички перипетии. Не и в нейната приказка. Нейният принц е отреден за друга принцеса.

Те ще кажат, че това не е истинска любов. Тя просто трябва да се изправи и да изтупа от себе си праха на тази измамна, промъкнала се потайно, нeзашеметяваща любов. Да забрави болката, усмивката му и факта, че той е означавал за нея нещо за първи път от толкова време. Само така ще се приближи по-близо до своя ъгъл, зад който, според всички поверия, любовта винаги е споделена...Хайде момиче, отивай да бъдеш зашеметена. Толкова е лесно... Щом всички казват така.

*A Pau:) Grazie per tutto, amore:-*

08 June 2009

Anch'io...

Yoga for a healthier internet connection - Expert level

Suitable for advanced desperate Erasmus students on the search of internet in Reggio Emilia, Italy.

Level's description: expert yoga exercises for a load of video-streaming content, youtube, e-mail attachments.

Instructions: select the content you would like to visualize, take the pose shown, hold until the site is completely loaded. Perform the same steps for the next site. Start with 3 sites a day, gradually increasing the number up to 10. Remember to synchronize your breathing with the internet connection speed.

N.B. To be performed only after a warm-up and at own responsibility.

1. Pose "Lord of the Youtube":

2. Pose "God, please let me send this f*cking attachement":

Persistency is the key to the success! Keep walking! Ommm

*Powered by members of the royal family;) 10x

07 June 2009

Building bridges

There's a big, a big calm ocean
With me and you, two islands in an endless sea
When I saw you into the blue, I sensed the urge to cut the distance
I started building a big strong bridge to get to you, so I could really know you
Apparently u didn’t feel like building bridges, instead you left me fall into the deep
I had to swim to get myself closer, I knew it would have been so hard, but couldn’t quit
I gave my best, I never stopped and out of breath, but deeply thrilled, I managed to arrive
But only then I was to realize that all I had, I’d left behind, I had to turn right back to my land
From that day on, you’d make me swim it, swim back and forth this way between us…………
Consistently demanding more, you’d never leave your own safe island, as I kept doing
The time passed by, I’ve realized, I have to stop or I will drown – why shall I risk it
I feel exhausted from the swimming, there’s only one thing left for me to do
I’m turning back to my own land, allowed to be the person I once knew
I say goodbye, I won’t return, cause only then I shall feel free
But I am calm as now I know that building bridges
Is something to be done by you and me

03 June 2009

Yoga for a healthier internet connection - Advanced level

Suitable for advanced desperate Erasmus students on the search of internet in Reggio Emilia, Italy.

Level's description: advanced yoga exercises for a load of flash sites, photo-galleries, social network sites.

Instructions: select the content you would like to visualize, take the pose shown, hold until the site is completely loaded. Perform the same steps for the next site. Start with 3 sites a day, gradually increasing the number up to 10. Remember to synchronize your breathing with the internet connection speed.

N.B. To be performed only after a warm-up and at own responsibility.

1. Pose "I can make it - just 5 more minutes for the 5KB remaining":2. Pose "I wanna see what my friends are doing on FB":

Persistancy is the key to the success! Keep walking! Ommm...

02 June 2009

Inner peace

Society’s opinion traditionally has a bigger impact on people than their own feeling of inner peace. It’s easy to get lost in the labyrinth of desires vs. obligations, the own feelings vs. the expectations of the people around. It’s not easy getting out. It’s not possible to get out at once and for all. The struggle for others’ approval never ends. But from time to time it’s not a bad idea to trust ourselves and turn to the proper concepts of what’s good and what’s bad.

It’s not worth winning the respect of the disrespectful. Especially not at the price of the own wellbeing. As there’s always going to be negative thinking, contempt, disapproval. What counts is who it comes from. The important people will never do it, the people who do it will never be important.

At the end of the day, acting with dignity means acting, according to your own ideas and values.
And at the end of the day this is the only way to get some peaceful sleep.

To Adi, which I love with all my heart. Sleep peacefully, baby:-*

01 June 2009

Find the 9 differences...?!

"What a good thing Adam had - when he said a good thing, he knew nobody had said it before"
Mark Twain

Yoga for a healthier internet connection - Beginner's level

Suitable for all desparate Erasmus students on the search of internet in Reggio Emilia, Italy.

Level's description:
basic yoga exercises for a load of light html sites, news portals, search machines.

Instructions: select the site you would like to visit, take the pose shown, hold until the site is completely loaded. Perform the same steps for the next site. Start with 3 sites a day, gradually increasing the number up to 10. Remember to synchronize your breathing with the internet connection speed.

N.B. To be performed only after a warm-up and at own responsibility.


1. Pose "Only way to check your e-mail":2. Pose "Unique possibility to get informed about what's happening outside of Reggio":

Persistancy is the key to the success! Keep walking! Ommm...

Shall you ever feel guilty...